Reforma restaurant
Bercelona
Reforma complerta de menjador interior i serveis. Incorporació d'un menjador privat i eliminació de reverberació.
Reforma restaurant

últims Projectes

Alguns dels nostres darrers projectes ...

FIGUERAS Serveis Integrals

Riera de St. Jordi, n.25
Montgat 08390
Tel. 93 469 26 69
jfigueras@figuerassi.com